CFL

Nieuwsbrief disclaimer
> Copyright

De inhoud van deze nieuwsbrief, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CFL is het niet toegestaan deze nieuwsbrief of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

> Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze nieuwsbrief en de daarin opgenomen gegevens, kan CFL niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. CFL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de nieuwsbrief, (on)bereikbaarheid van de gegevens of ter beschikking gestelde programmatuur.

> Informatie van derden

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. CFL is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze nieuwsbrief.