CFL

Disclaimer
> Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze website heeft een algemeen en informatief karakter. Volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

CFL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die het gebruik van deze website met zich mee brengen, noch voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Evenmin aanvaardt CFL aansprakelijkheid voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen.

De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. CFL is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de auteursrechten voor deze website en de inhoud hiervan. Het is zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CFL niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.