CFL

Investeren in de vloot Investeren in de vloot
> De belangen van de investeerder staan centraal bij CFL.

Rederij CFL is de grootste investeerder in de vloot; de belangen van mede investeerders lopen daardoor synchroon.

Momenteel heeft CFL een veelzijdig investeringsprofiel, deze is met name gericht op de grotere kapitaalkrachtige investeerders. De totale waarde van de door CFL geëxploiteerde, dan wel in aanbouw zijnde, vloot bedraagt momenteel circa € 230 miljoen, waarvan circa € 75 miljoen geïnjecteerd kapitaal van CFL en mede investeerders.

In het verleden heeft CFL gebruikt gemaakt van verschillende modellen met als meest in het oog springende model de zogenaamde ‘willekeurige afschrijving’. De regeling ‘willekeurige afschrijving’ is ingesteld als fiscale prikkel voor investeringen in kapitaalgoederen welke versneld afgeschreven kunnen worden. Zo zijn we de eerste scheepvaartonderneming in Nederland die een rulingovereenkomst met de fiscus afsloot inzake de fiscale behandeling van de willekeurige afschrijvingsregeling van enkele te realiseren nieuwbouwprojecten. Deze toepassing heeft als basis gediend om meer en meer verfijnd maatwerk aan te bieden met nog betere rendementen voor de verschillende investeerders en heeft daarnaast honderden banen in de Nederlandse scheepsbouw en haar toeleveranciers veiliggesteld.

Daarnaast heeft CFL in het verleden haar schepen gefinancierd gebruikmakend van het tonnagebelasting systeem welke nog immer een significant voordeel biedt voor de investeerder in de vorm van een uiterst lage belastingheffing over de te genieten winst. Deels in samenwerking met De Vereenigde Companie maar ook met andere, meer institutionele investeerders uit de zeescheepvaart.

Verder heeft CFL in de opstartfase een aantal interessante investeringen gedaan in partnership met een groot private equity fund uit Pennsylvania, USA.

> Bovengemiddeld rendement
Maar welke beleggingsconstructie ook wordt (of is) gekozen, het gemiddelde rendement van investeren in CFL ligt tot dusver boven het gemiddelde in de maritieme sector. Een belangrijke verklaring daarvoor is de verwachte hogere restwaarde van onze schepen in combinatie met een positief operationeel resultaat.

De CFL-vloot is de jongste van Nederland en al onze schepen zijn in Nederland gebouwd volgens de meest recente technologische standaarden. Ze zijn bij uitstek geschikt voor multipurpose-vervoer (projectladingen, staal, droge bulk en containers), ijszeker, energiezuinig en mogen ook in ecologisch kwetsbare gebieden worden ingezet. Gevoegd bij het feit dat de wereldvloot van short seaschepen gemiddeld 20 jaar of ouder is en het merendeel dus aan vervanging toe is, mag voor onze Jumbo’s 6500 en Sole’s 10.000 dan ook een aanzienlijk hogere restwaarde worden verwacht dan nu in de boeken staat. Afgaande op schattingen van internationale scheepsmakelaars kan deze 20 tot 30 procent boven het marktgemiddelde uitkomen.

Door de multi-inzetbaarheid van onze scheepstypen en de weer behoorlijk aantrekkende vraag naar hoogwaardige vervoerscapaciteit mag voor de komende jaren gerekend worden met een acceptabele dagopbrengst. Door het kostenefficiënte management van onze schepen, het gebruik van energiezuiniger motoren (gemiddeld tot 20-30 procent minder brandstofverbruik dan vergelijkbare schepen) en minimale vervanging- en onderhoudskosten is de marge op deze inkomstenstroom hoog in vergelijking met die van andere rederijen.

Vrijwel al onze mede investeerders zijn derhalve tevreden over de resultaten en de samenwerking. Als CFL hopen we natuurlijk ook weer nieuwe investeerders te verwelkomen om gezamenlijk de mooie ambities te kunnen bewerkstelligen.