CFL

Stichting Momentum
> Reddingsactie Momentum Scan


Groningen, 22 april 2011

In de nacht van 16 januari ontving één van onze schepen, de ‘Momentum Scan’, onderweg naar de Oekraïne een noodsignaal van de Griekse kustwacht. Midden op de Adriatische Zee dreef een houten boot van krap twintig meter stuurloos rond met daarop vermoedelijk honderden bootvluchtelingen. Gezien de harde wind en de hoge golfslag was onmiddellijk ingrijpen vereist. Als dichtstbijzijnde schip was de Momentum Scan – juist drie maanden eerder in de vaart genomen en bezig aan zijn maidentrip – het eerst op de plaats van het onheil.

In volle zee werd een reddingsactie ondernomen die kapitein Martin Remeeus – een doorgewinterde zeeofficier met jarenlange ervaring – en zijn elf bemanningsleden zich altijd zullen blijven herinneren als een nachtmerrie die werkelijkheid werd. In totaal konden in de barre omstandigheden 226 opvarenden veilig aan boord worden gebracht. Mannen, vrouwen, kinderen, sommigen gewond, anderen onderkoeld of in shock. Een tot nog toe onbekend aantal drenkelingen verdronk in de hoge golven. Vrijwel onmiddellijk erna brak het wrakke scheepje en zonk.

De 'Momentum Scan' kreeg opdracht van de Grieken om de overlevenden van de ramp naar de haven van Korfoe Stad te brengen. Onderweg verzorgde de bemanning zo goed en zo kwaad als het ging de gewonde en getraumatiseerde mensen in de ziekenboeg van het schip, en deelde voedsel en dekens uit. Uit de verhalen bleek dat de meeste slachtoffers afkomstig waren uit Afghanistan en andere oorlogsgebieden, en dat ze op illegale wijze naar Europa zouden worden gesmokkeld door mensenhandelaren.

Nu, drie maanden later, is de situatie van de groep drenkelingen nog nauwelijks verbeterd. Er bleek geen plaats te zijn in de opvanglocaties op Korfoe of op de omringende Griekse eilanden, en ook elders in het fors bezuinigende Griekenland vielen ze nog eens tussen wal en schip. Een grote groep van de mensen die gered werden door onze 'Momentum Scan', leeft nu op straat en in de parken van Athene. Geen dak boven hun hoofd, geen geld, en geen uitzicht op een oplossing.

Als CFL voelen we ons medeverantwoordelijk voor hun verdere lot. Zelf hebben we inmiddels het initiatief genomen en is Kapitein Remeeus met Habib Kazema gedurende de laatste week van maart afgereisd naar Athene om de leefsituatie van de vluchtelingen ter plekke te bekijken en in te schatten waar de hulp het hardst nodig is.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in het arrangeren en inrichten van een pand in Athene waar in ieder geval de meest kwetsbare groepen (vrouwen en kinderen voorop) een behoorlijk onderdak hebben en regelmatig gevoed worden.

Maar dat alleen is natuurlijk niet genoeg. Er moet nog veel meer gebeuren. De hele groep moet een permanente woonplek krijgen om in ieder geval hun asielprocedure in menswaardige omstandigheden te kunnen afwachten. CFL kan en wil hier weinig invloed op uitoefenen noch hier een politiek statement in nemen. We zijn echter wel van mening dat de kinderen onderwijs moeten krijgen en dat er medische verzorging voor hen moet komen. Daarnaast zullen mensen die hun geliefden zijn kwijtgeraakt door de ramp geestelijke bijstand moeten krijgen.

Als rederij kunnen we dat niet alleen. Daarom hebben we nu de ideële Stichting Momentum opgericht. En dit schrijven is bedoeld om u te vragen daarvoor een bijdrage te leveren. Zodat we samen de schipbreukelingen van de 'Momentum Scan' meer kans kunnen geven op een menswaardig bestaan.

Bankgegevens Stichting Momentum
Rekeningnummer : 1044.35.909
Ten name van : Stichting Momentum
Bank : Rabobank te Groningen


Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.


Getekend,
Kees Koolhof, CEO van Canada Feeder Lines
Martin-Erik Remeeus, fleet commander van CFL en kapitein van de ‘Momentum Scan’