CFL

CFL and Global Crew join forces

CFL and Global Crew join forces

25-01-12

CFL Crew Management en Global Crewmanagement zetten joint venture op voor het bemannen van de CFL vloot: CFL Global Crew BV

De bemanningkantoren CFL Crew Management BV en Global Crewmanagement BV hebben de handen ineen geslagen. Onder de naam CFL Global Crew BV zijn ze een 50/50 joint venture aangegaan, met als belangrijkste doel om het bemannen van de snel groeiende vloot van CFL-schepen voor de langere termijn te kunnen garanderen op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Bovendien kunnen op deze manier schaalvoordelen worden gerealiseerd en wordt de pool van beschikbare zeelieden aanzienlijk uitgebreid. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden van de CFL-vloot heeft de samenwerking als voordeel dat er een directe werkgeversrelatie ontstaat en dat hen meer rechtszekerheid kan worden geboden.

Namens CFL Global Crew BV worden de bestaande overeenkomsten met agenten Blue Manilla Inc. op de Filippijnen en Global Crew Odessa in Oekraïne opnieuw afgesloten. Op deze manier worden de arbeidscontracten van door hen bemiddelde zeelieden juridisch verankerd in de nieuwe organisatie. Aan de inhoud van de crewcontracten zelf verandert niets.

‘Bij de start van CFL in 2006 heeft Global Crewmanagement de werving en selectie van kantoor- en maritiem personeel voor CFL gedaan. Daarna is CFL Crew Management opgezet, omdat het bemannen van de schepen binnen CFL als een kerncompetentie wordt gezien. Maar nu CFL een globale speler is en inmiddels zo’n 500 zeevarenden direct of indirect (via onze agenten) onder contract heeft, moest een volgende stap worden gezet. Vanuit dat perspectief is het logisch dat de contacten met Global Crewmanagement, met zo’n 2400 zeevarenden, nu zijn opgewaardeerd tot het niveau van een joint venture. Door onze kennis en netwerken aan elkaar te koppelen ontstaat meerwaarde voor beide strategische partners.’

Die meerwaarde bestaat er in hoofdzaak uit dat Global Crew Management nu voor de hele vloot van CFL niet-Nederlandse zeelieden zal werven en selecteren, en dat CFL op haar beurt gebruik kan maken van de expertise en werving- en selectiekracht van de partner. Ook zal de facilitaire dienstverlening naar de opvarenden toe door de grotere omvang van de operatie een kwaliteit- en efficiencyslag maken. De planning van reizen, het aanvragen van de vereiste papieren, het zorgen voor de juiste equipment, dat alles zal worden opgeschaald.

Bijkomend voordeel is dat CFL als werkgever direct zichtbaar wordt, en daarmee beter in staat zal zijn om het saamhorigheidsgevoel onder CFL-crews te versterken en de eigen identiteit te voeden. Voor het maritiem personeel zelf vergroot de nieuwe structuur de keuzemogelijkheden. De joint venture bemant een rijk geschakeerde vloot, wat aantrekkelijk is voor een geleidelijke loopbaanontwikkeling en meer kansen biedt voor verbreding van kennis en vaardigheden.

Voor de rest zullen de zeelieden op de CFL-vloot weinig van de organisatorische veranderingen merken. Het Nederlandse personeel blijft contractueel werken in opdracht van CFL Crew Management.


Overig nieuws