CFL

CFL distantieert zich van uitspraken curator Manning

CFL distantieert zich van uitspraken curator Manning

15/05/14

CFL distantieert zich van de door Curator Manning gedane uitspraken in het kader van het faillissement van Scheepswerf Peters. CFL verkiest om, voorzover redelijkerwijs mogelijk, niet in de pers op zijn uitlatingen in te gaan. Ons inziens draagt dit niet bij aan een constructieve oplossing van de situatie bij Peters, de problemen bij leveranciers en de afbouw van de Caranx. CFL zal, in overleg met haar huisadvocaten, in alle zorgvuldigheid en gestructureerd de aangehaalde thema's behandelen en documenteren, en vervolgens op zo'n kort mogelijk termijn relevante betrokken partijen, zoals leveranciers, financiers, vakbonden en politiek, hierover nader informeren.


Overig nieuws