CFL

Persbericht inzake faillissement Peters Shipyards

Persbericht inzake faillissement Peters Shipyards

09/04/14

Groningen, 9 April 2014. Rederij CFL distantieert zich van berichten dat het gisteren uitgesproken faillissement van scheepswerf Peters Shipyards in Kampen mede zou zijn veroorzaakt doordat zij – als opdrachtgever van een door Peters te bouwen multi purpose offshore support vessel – niet zou hebben voldaan aan haar contractuele verplichtingen jegens de werf.

CFL heeft aan de financiële verplichtingen onder het bouwcontract voldaan en heeft sluitende garanties voor de eindfinanciering afgegeven, zoals is overeengekomen door partijen. Als opdrachtgever hebben we er alle belang bij dat de mogelijkheden voor een doorstart van de scheepswerf op constructieve wijze worden onderzocht en we leveren daar graag onze bijdrage aan.

Ten onrechte is gesteld dat voor een doorstart ‘eerst een nieuwe rederij moet worden gevonden die het schip, dat nu half is afgebouwd, wil kopen’. CFL benadrukt dat zij het eigendom heeft over het schip dat in september van dit jaar door Peters Shipyards zou moeten worden opgeleverd. Mocht een doorstart niet mogelijk zijn, dan zal CFL de mogelijkheden onderzoeken om het schip elders af te laten bouwen.

Maar directie en medewerkers van CFL spreken een sterke voorkeur uit om alle mogelijkheden te onderzoeken om de samenwerking met Peters Shipyards (of een rechtsopvolger) indien mogelijk te continueren. Onze sympathie gaat uit naar de meer dan 100 zeer kundige en loyale medewerkers van Peters Shipyards. Zij beschikken over unieke kennis en expertise, wat eerder al heeft geleid tot de ontwikkeling en bouw van 15 innovatieve en betrouwbare CFL-schepen.

Wij zien voldoende perspectief om deze samenwerking – al dan niet in afgeslankte vorm – voort te zetten.

 


Overig nieuws